Een succesvolle plaatsing zonder recruitment fee? Hoe zit dat?

Het bestaat toch dus. Een werving- en selectiebureau dat jou als inhurende organisatie niet ziet als cash cow, maar de samenwerking met je opzoekt als recruitment partner. En dat houdt in: geen gescherm met torenhoge bemiddelingskosten bij een geslaagde match. 

Het exclusief uitbesteden van een vacature aan Mondo-R

Op het moment dat een door Mondo-R geïntroduceerde professional bij jouw bedrijf in dienst treedt of een freelance opdracht aangaat, ben je bij Mondo-R niet gehouden aan het betalen van een bemiddelingsfee, maar kun je ervoor kiezen om een nieuwe, andere vacature aan ons uit te besteden. Op die manier is niet de transactie lonend, maar toont Mondo-R de intentie om jouw organisatie op een meer structurele basis te versterken op het vlak van operationeel recruitment. Uiteraard is hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden (tekst gaat verder onder de afbeelding).

Dit spreken we af!

Wanneer je ervoor kiest om de succesvolle bemiddeling door Mondo-R uit te betalen door het uitbesteden van een nieuwe vacature, gelden onderstaande voorwaarden:

Exclusiviteit voor een periode van 10 weken
Verstrekking van een vacature aan Mondo-R geschiedt alleen op basis van exclusiviteit voor een periode van 10 weken per vacature. 

Alleenrecht op werving, ook bij preferred suppliers
Exclusiviteit houdt in dat Mondo-R gedurende 10 weken na publicatiedatum van de vacature de enige partij is via wier (potentiële) sollicitanten kunnen worden aangedragen, voorgesteld en aangenomen op de betreffende (of een vergelijkbare) vacature. Dit houdt in dat andere door opdrachtgever gebruikte recruitment partijen, uitzendbureaus, detacheerders en/of werving- en selectiebureaus gedurende de periode van exclusiviteit uitdrukkelijk niet op de betreffende vacature mogen werken. Dit geldt ook voor eventuele preferred suppliers.

Openheid over de inhurende organisatie – geen anonieme vacatures
Exclusiviteit houdt eveneens in dat Mondo-R de vacature met naam van Opdrachtgever mag publiceren – Mondo-R wijst het gebruik van anonieme vacatures nadrukkelijk van de hand en wil in het belang van de sollicitant te allen tijde open en zo transparant mogelijk de markt kunnen betreden.

Verwijzing naar Mondo-R op eigen website
Tevens wordt overeengekomen dat jij als opdrachtgever de vacature zoals deze door Mondo-R wordt geschreven, publiceert op zijn eigen (werken-bij)website.

Start- en succesfee
Per vacature of vacante interim opdracht die naar aanleiding van een succesvolle bemiddeling aan Mondo-R wordt uitbesteed, rekent Mondo-R een startfee van € 1.500,-. Dit bedrag wordt gefactureerd bij aanvang van de recruitment werkzaamheden. Wanneer de vacature of interim opdracht succesvol wordt ingevuld, rekent Mondo-R een succesfee van € 2.499,-. Dit bedrag wordt gefactureerd bij de indiensttreding van de kandidaat of bij aanvang van zijn of haar interim opdracht.

Wil je meer weten? Neem contact op

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.